Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Настоящите Общи условия са предназначени да регулират отношенията между АМАС ТОЙС ЕООД и Потребителите, които използват Сайта https://glezunkovci.bg и намиращия се в него Електронен магазин.
  2. Настоящите Общи условия обвързват всички лица и потребители, които използват и/или разглеждат Сайта и Електронния магазин и/или извършват регистрация на интернет адрес https://glezunkovci.bg/
  3. При използване на Сайта и Електронния магазин Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия. С натискането на всеки един линк, бутон или обект, разположени на страниците на интернет адрес https://glezunkovci.bg, Потребителите се съгласяват да спазват настоящите Общи условия.
  4. Приемайки настоящите Общите условия, Потребителите декларират, че притежават необходимата дееспособност, за да бъдат обвързани от тях.

ДЕФИНИЦИИ

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите Общи условия.
 2. АМАС ТОЙС ЕООД – означава търговско дружество „АМАС ТОЙС“ ЕООД, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: BG 204889773, което е собственик на https://glezunkovci.bg/
 3. „САЙТ”– означава интернет адрес https://glezunkovci.bg/
 4. „ПОТРЕБИТЕЛ/И”– означава лицата, използващи, посещаващи и разглеждащи Сайта и Електронния магазин.
 5. „ПРОФИЛ В САЙТА” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му.
 6. „МАГАЗИН”– означава електронния магазин на АМАС ТОЙС ЕООД, който се намира на Сайта и от който Потребителите могат да пазаруват.
 7. „СТОКА” – означава продуктите и услугите, предлагани от АМАС ТОЙС ЕООД чрез Електронния магазин.
 8. „ПОРЪЧКА”– означава поръчката, направена от Потребителя за определени Стоки, заедно с избрания начин за плащане и получаване на Стоките.
 9. „ЦЕНА НА СТОКАТА” – означава цената за бройка или за определено количество Стока, посочена в български лева с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
 10. „ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА” – означава разноските по транспорта и доставка на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И КОНТАКТИ

  1. „АМАС ТОЙС“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 204889773 и ДДС Номер: BG 204889773.
  2. Контакти:
 • Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, жк. Еленово бл. 63
 • Адрес за упражняване на дейността: https://glezukovci.bg
 • Електронна поща: amas-m@abv.bg
 • Телефон за връзка: +359 877 826 591
  1. Въпроси, запитвания и консултации могат да бъдат извършвани онлайн чрез електронната поща, по телефона и чрез формата за запитване в раздел „Контакти“ в рамките на работното време: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък.
  2. Посоченият адрес за упражняване на дейността на Доставчика – гр. Благоевград, жк. Еленово бл. 63, се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Сайтът и Електронният магазин да се разглеждат свободно и без регистрация.
  2. Регистрация на потребител се извършва чрез попълване на регистрационна форма.
  3. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при регистрацията, както и при поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предостави доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация и при генериране на поръчка.
  4. АМАС ТОЙС ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена вследствие предоставената от Потребителя информация.
  5. АМАС ТОЙС ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и разходите за повторното изпращане на Стоките се заплащат от Потребителя.
  6. При регистрацията си Потребителят посочва електронна поща (e-mail) и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите.
  7. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми АМАС ТОЙС ЕООД незабавно на e-mail amas-m@abv.bg .
  8. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил и при попълване на данни при поръчка, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел и съответно променил и/или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от АМАС ТОЙС ЕООД за целите, посочени в Общите условия.
  9. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от АМАС ТОЙС ЕООД с потвърждение за извършената регистрация.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

  1. АМАС ТОЙС ЕООД предоставя възмездно и от разстояние Стоки на Потребители посредством Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
  2. Потребителят заплаща Цената на стоките и Цената на доставката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички техни изменения, оповестени на Сайта.
  3. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.
  4. АМАС ТОЙС ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.
  5. АМАС ТОЙС ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, свързана с тях и публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ МАГАЗИНА

 1. Поръчка на стоки може да се извършва от Потребител с регистриран профил в сайта или от потребител без регистрация.
 2. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден.
 3. Получените поръчки се обработват в рамките на работното време на АМАС ТОЙС ЕООД: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък. Поръчка постъпила след 14.00 часа се обработва в рамките на следващия работен ден, а поръчка, постъпила в почивен ден, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.
 4. При извършване на Поръчка Потребителят избира вида на Стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.
 5. Поръчката може да бъде преглеждана и променяна от Потребителя до нейното потвърждаване от него.
 6. При финализиране на Поръчката и потвърждаването ѝ, Потребителят се задължава да заплати Цената на стоката и Цената на доставката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.
 7. След обработване на поръчката системата на Електронния магазин изпраща информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на АМАС ТОЙС ЕООД.
 8. Към всяка Стока е предоставена информация относно Цената на стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация.
 9. АМАС ТОЙС ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики, както и за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в мониторите.
 10. АМАС ТОЙС ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 11. Възможно е част от информацията за Стоките в Електронния магазин да не бъде актуализирана своевременно. В тези случаи Потребителите ще бъдат уведомени при извършена от тях Поръчка преди доставката.
 12. Част от информацията в Електронния магазин може да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са налични в момента, за което АМАС ТОЙС ЕООД уведомява Потребителят по подходящ начин.
 13. Потребителите се съгласяват, че е възможно определени Стоки в Електронния магазин да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че АМАС ТОЙС ЕООД няма възможност да изпълни Поръчката, защото не разполага с налична Стока, АМАС ТОЙС ЕООД уведомява Потребителя по подходящ начин – по телефона или на посочения от него електронен адрес за кореспонденция. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи АМАС ТОЙС ЕООД възстановява на Потребителя в пълен размер заплатените суми за закупуване на Стоките, ако същите са били предплатени.
 14. АМАС ТОЙС ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави допълнително потвърждение, това води до автоматична отмяна на Поръчката без допълнително уведомление на Потребителя.

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от https://glezunkovci.bg/, се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България.
 2. Пратките се доставят на лицето, посочено като получател или на упълномощено от получателя или законния му представител лице. Пратките се предават лично на Потребителя, а в негово отсъствие на адреса – на лице, което се е задължило пред куриерската фирма да я получи и предаде /напр. лице от домакинството на получателя, друго лице, което във времето на доставката се намира на адреса на получаване – колега, портиер, охрана, деловодител, рецепционист при адрес на получателя в жилищна или административна сграда и др./.
 3. Пратките се доставят в работни дни от 08:00 до 16:00 часа.
 4. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от АМАС ТОЙС ЕООД. АМАС ТОЙС ЕООД може по всяко време да променя фирмата доставчик, без да е длъжна да информира предварително Потребителя.
 5. Когато Потребителят (или упълномощено от него лице) не бъде намерен на посочения адрес и не може да се установи връзка с него по телефона в този момент, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от Потребителя.

ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

1. Цената на доставката се посочва в момента на поръчката и зависи от теглото на стоката и начина на доставка (до адрес или офис на куриер).

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

 1. Срокът за доставка до адрес в гр. София е в рамките на 2 /два/ до 3 /три/ работни дни;
 2. Срокът за доставка до други населени места в Република България е в рамките на 5 /пет/ до 7 /седем/ работни дни;
 3. Във всички случаи АМАС ТОЙС ЕООД има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ работни дни, за което Потребителят дава предварително своето съгласие.
 4. Сроковете за доставка се удължават при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.
 5. Сроковете за доставка започват да текат от датата, на която Потребителят получи автоматичен e-mail за потвърждение на поръчката от системата на Електронния магазин.
 6. АМАС ТОЙС ЕООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера/превозвача и/или поради независещи от АМАС ТОЙС ЕООД обстоятелства.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят заплаща поръчаните от него Стоки с наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката. Дължимата цена на стоката и цената на доставката се предава на куриера/превозвача.
 2. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност.
 3. АМАС ТОЙС ЕООД има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), всяко лице, което има качеството на Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки, без да посочва причините за своето решение.

2. Потребителят може да упражни това право в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от него или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.

„Потребител“ по смисъла на ЗЗП е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ И ЗАКУПЕНИ СТОКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят следва предварително да уведоми АМАС ТОЙС ЕООД с недвусмислено заявление на e-mail: amas-m@abv.bg или на телефон +359 877 826 591, че се отказва от договора за продажба от разстояние.
 2. Потребителят може да използва, но не е длъжен, стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 3. Да посочи имената си, географски и електронен адрес, телефон за връзка, номера на поръчката и доставените му Стоки;
 4. Да посочи банкова сметка за връщане на заплатените от него суми;
 5. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е нарушена, увредена или унищожена;
 6. Всички върнати Стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и да са придружени с оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи с които са доставени;
 7. АМАС ТОЙС ЕООД няма да приема Стоки, които са били поправяни или които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка; стоки със следи от износване или използване, с одрасквания или със следи от удари;
 8. АМАС ТОЙС ЕООД няма да приема и Стоки, които не са придружени от всички аксесоари и принадлежности, с които са били доставени;
 9. В случай, че доставената Стока е била придружена от подарък, той също следва да бъде върнат на АМАС ТОЙС ЕООД;
 10. В случай, че Потребителят е закупил повече от една еднаква стока и желае да върне два или повече броя от нея, само една от тези стоки може да бъде отваряна. Останалите трябва да са със запечатана опаковка.

  ДРУГИ

 11. Стоките, които Потребителят желае да върне трябва да бъдат опаковани подходящо за транспортиране и изпратени на адрес: гр. Благоевград, жк. Еленово бл. 63.
 12. При неизпълнение на посочените условия АМАС ТОЙС ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.
 13. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
 14. Всички преки транспортни разходи по връщането на Стоките до адреса на АМАС ТОЙС ЕООД са изцяло за сметка на Потребителя.
 15. Потребителят отговаря за намаляване стойността на Стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 16. До момента на обратното предаване на Стоките от страна на Потребителя на АМАС ТОЙС ЕООД, рискът от случайното погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
 17. В случай че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, АМАС ТОЙС ЕООД се задължава да му възстанови Цената на стоката и цената на доставката с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от АМАС ТОЙС ЕООД
 18. Цената на стоката и цената на доставката се възстановява по банков път в законоустановения 14 – дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от АМАС ТОЙС ЕООД да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Възстановяването не е свързано с разходи за Потребителя.
 19. АМАС ТОЙС ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 20. Потребителят следва да изпрати на АМАС ТОЙС ЕООД или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил АМАС ТОЙС ЕООД за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на АМАС ТОЙС ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

1. По силата на Закона за защита на потребителите Стоките, предоставяни посредством https://glezunkovci.bg/ имат законова гаранция за съответствие с договора за продажба.

2. Законовата гаранция се изразява в задължението на АМАС ТОЙС ЕООД да отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до 2 /две/ години след доставянето им, дори и АМАС ТОЙС ЕООД да не е знаелa за несъответствиетo.

РЕКЛАМАЦИИ

 1. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.
 2. При констатиране при прегледа на явни недостатъци и несъответствия, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи, Потребителят незабавно в деня на доставката уведомява АМАС ТОЙС ЕООД на e-mail  amas-m@abv.bg или на телефон +359 877 826 591, като посочва и номера на поръчката.
 3. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари, принадлежности и/или документи.
 4. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на Стоката с договора за продажба, която може да се предяви до 2 /две/ години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
 5. Потребителят следва да уведоми АМАС ТОЙС ЕООД на email amas-m@abv.bg или на телефон +359 877 826 591 за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията:

– касова бележка или фактура;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. АМАС ТОЙС ЕООД привежда Стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 2. Привеждането на Стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ.
 3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато АМАС ТОЙС ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.
 4. АМАС ТОЙС ЕООД не носи отговорност за Стоките, за които е полагана лоша грижа.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

1. В случай на възникнали спорове между АМАС ТОЙС ЕООД и Потребител, страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

2. Потребителите имат възможност за разрешаване на потребителски спорове да използват процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз.

3. При възникване на спор относно покупка, направена онлайн от Електронния магазин АМАС ТОЙС ЕООД, Потребителите могат да използват за извънсъдебно уреждане на спора уебсайта: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG линк

XV. Раздел

БИСКВИТКИ

 1. Бисквитката („cookie“) е файл, съдържащ информация от букви и цифри, която Сайтът прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на устройството на Потребителя за времето, докато трае посещението му, или за по-дълъг период според вида бисквитка.
 2. Бисквитките се използват за по-ефикасно и удобно функциониране на Сайта и позволяват пълното използване на капацитета му от Потребителите.
 3. Бисквитките се използват при подготовката на анонимни статистики, които позволяват на АМАС ТОЙС ЕООД да разбере как даден Потребител предпочита да използва Сайта, за да може АМАС ТОЙС ЕООД непрекъснато да подобрява структурата и съдържанието му, да анализира потока от информация, да персонализира предлаганите услуги, съдържанието на Сайта и рекламата в него.
 4. Бисквитките не изискват информация с личен характер и най-често не идентифицират личността на Потребителя.
 5. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на Потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизиран достъп.
 6. Потребителят е свободен да се откаже от бисквитките, ако браузърът му позволява, но това може да попречи да бъде използван пълния капацитет на Сайта.
 7. Повече информация за бисквитките можете да откриете тук: http://www.allaboutcookies.org/

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЛИЧНИ ДАННИ. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

    1. Приемайки настоящите Общи условия Потребителят дава своето съгласие АМАС ТОЙС ЕООД да има достъп до част или до цялата информация в Потребителския профил и/или до информацията, попълнена при поръчване на Стока.
    2. Приемайки настоящите Общи условия Потребителят дава своето съгласие АМАС ТОЙС ЕООД да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на АМАС ТОЙС ЕООД; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти АМАС ТОЙС ЕООД и трети лица, оферти и новини, бюлетин и друга подобна информация на телефон и/или e-mail; за директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения.
    3. С приемането на Общите условия Потребителят дава своето съгласие, че във връзка с обработването на личните данни за посочените цели, АМАС ТОЙС ЕООД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които АМАС ТОЙС ЕООД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си като куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките.
    4. Потребителят разполага с възможност да възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, както и да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на АМАС ТОЙС ЕООД или трети лица, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти с клик в поле „unsubscribe/отпиши“ при получаване на e-mail, съдържащ някое от изброените съобщения.
    5. С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие, АМАС ТОЙС ЕООД да изпраща на предоставения e-mail и телефон за контакт, посочените по-горе търговски съобщения, информация, материали, изявления, потвърждения и пр. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите за получаване на информация.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички права върху Сайта са изключителна собственост на АМАС ТОЙС ЕООД, като е забранено копирането, разпространяването, изменянето и съхраняването им в цялост или на части в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на АМАС ТОЙС ЕООД.
 2. Всички материали, които се съдържат в Сайта, включително, но не само информация, данни, текстове, музика, звук, фотографии, графични изображения, видео изображения, техният подбор и подредба, са собственост на АМАС ТОЙС ЕООД или АМАС ТОЙС ЕООД притежава съответния лиценз или разрешително за употребата им.
 3. Забранено е снимки, лога, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани от името на Потребителите. Потребителите могат да споделят снимки, изображения, текстове, статии и други материали, публикувани на Сайта в социалните мрежи, като ясно обозначават АМАС ТОЙС ЕООД като автор на материалите.
 4. АМАС ТОЙС ЕООД си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на Потребител до определена функционалност или до Сайта в цялост, при наличие на опит за нарушаване на правата ѝ на интелектуална собственост.

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

 1. АМАС ТОЙС ЕООД има право едностранно да променя и актуализира настоящите Общи условия могат по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Промените влизат в сила от датата на тяхното публикуване в Сайта. АМАС ТОЙС ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 2. АМАС ТОЙС ЕООД има право едностранно да променя Стоките в Електронния магазин, техните параметри и характеристики.
 3. АМАС ТОЙС ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя. АМАС ТОЙС ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващите промени, публикувани на Сайта.
 4. АМАС ТОЙС ЕООД има право едностранно да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят се съгласява да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали тя е по-ниска или по-висока от актуализираната в последствие цена.
 5. АМАС ТОЙС ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да извършва промени в публикуваните Стоки, в тяхното описание и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
 6. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на Стоки се избират от АМАС ТОЙС ЕООД, която може по всяко време да ги променя, без да е длъжна да информира предварително Потребителя.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила на 01.12.2017 г.

Log In

create an account